Hakkımda Yapılan Haber: 'Bu İşi Yapamam Ama Yine de Atanmak İstiyorum'

Okullardaki rehber öğretmenlik kadrolarına yapılan alan dışı atamalarla ilgili yaptığımız, Hacettepe Üniversitesi 11. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresinde sunduğumuz araştırmamız. Araştırmamız hakkında yapılan haber:


Ülkemizde işsizlik sorunu özellikle öğretmen atamaları noktasında gençleri ne olursa olsun bir alana atanma isteği noktasına getirdi. Artık üniversite mezunlarını mesleki yeterlilikleri dikkate almaksızın bir şekilde iş bulma çabasını giriyor.

Bu durumun bir sonucu olarak son zamanlarda okullardaki rehberlik kadrolarına rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümleri dışından atama talepleri bu bölüm mezunlarının tepkisini çekmekte. Özellikle sosyoloji ve felsefe mezunlarının rehberlik kadrolarına atanma isteği bilimsel bir araştırmanın konusu oldu.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunu olmadıkları halde okullarda rehberlik ve psikolojik danışma birimine atanma isteği farklı alan ve bölüm mezunlarının uzun süreden beri dile getirdikleri bir talep. Zaman zaman özellikle felsefe ve sosyoloji bölümlerinin mezunlarından, alan yeterliliğine bakılmaksızın atama yapılıyor. Bu durum PDR mezunlarının ve şu anda bu alanda öğrenim görenlerin tepkisini çekiyor. PDR öğrencileri Merve Nur Saygılı, Gamze Özdemir, Beyza Nur Türk tarafından ‘’Alan Dışı Atamalar ve Mesleki Yeterlilik Algısı’’ başlığında yapılan çalışmada konu ile ilgili ilginç sonuçlara ulaşıldı. Araştırma kapsamında 10 farklı üniversiteden sosyoloji ve felsefe bölümlerinde eğitim görmekte olan 150 öğrenciden yüz yüze anket yöntemiyle veri toplandı.

“Atanmak istiyorum ama ne eğitimim var ne de bu işi yapabilirim”
Çalışmada öncelikle MEB’in Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilen rehberlik uzmanlarının okulda yapması istenen görev ve sorumluluklar listelendi. Sosyoloji ve felsefe bölümlerinde eğitim görmekte olan 150 öğrenciye yönetmelikte belirtilen her bir görev için, “Bu görevi yapma konusunda yeterliliğe sahip olup olmadıkları ve Bu görevi yerine getirmeye yönelik ders alıp almadıkları” soruldu.

Öğrencilere son olarak okullara rehberlik ve psikolojik danışmanlık uzmanı olarak atanmayı isteyip istemedikleri soruldu. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre farklı alandan gelen bu öğrenciler atanmak istedikleri alan için tanımlanan görevleri % 60 ile %80 arasında değişen oranlarda yapamayacaklarını ve bu görevlerle ilgili eğitim almadıklarını belirtti. Bununla birlikte aynı öğrencilerin yaklaşık % 70’i alan dışı atamayı doğru bulduklarını ve okullarda bu göreve atanmayı istediklerini dile getirdi. Elde edilen bu sonuçlara göre farklı alanlarda okuduğu halde rehberlik ve psikolojik danışmanlık kadrolarına atanmak isteyen öğrenciler  “ben atanmayı istiyorum ama ne eğitimim var ne de bu işi yapabilirim” demektedir.

Aynı durumu kendileri için etik bulmuyorlar
Araştırmada PDR dışında farklı alanlarda eğitim gören öğrencilere kendi çalışma alanlarında farklı bölüm mezunlarının çalışmasını etik bulup bulmadıkları sorulduğunda ortaya farklı bir durum çıkardı. Sosyoloji ve felsefe bölümü öğrencilerin %60’ı sosyoloji ve felsefe mezunlarının çalışma alanlarına başka bölüm mezunlarının girmesini etik bulmadıklarını belirtti.iletişim için: pdr.gamze34@gmail.com

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.