Hakkımda Yapılan Haber: 'Lisans Eğitimi Yeterli Değil, Kariyer Danışmanlığı İçin Eksiğiz'

Okullardaki rehber öğretmenlik kadrolarına yapılan alan dışı atamalarla ilgili yaptığımız, Hacettepe Üniversitesi 11. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresinde sunduğumuz araştırmamızla ilgili yapılan diğer sitelerdeki haberimiz: 


Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) öğrencileri tarafından gerçekleştirilen 'Alan Dışı Atamalar ve Mesleki Yeterlilik Algısı' araştırmasında ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) öğrencileri tarafından gerçekleştirilen 'Alan Dışı Atamalar ve Mesleki Yeterlilik Algısı' araştırmasında ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmaya katılanların yüzde 75'i Türkiye'de felsefe ve sosyoloji lisans eğitiminin rehberlik yapmaya yönelik dersler içermediğini söylerken, yüzde 64'lük kısım kendisini kariyer danışmanlığı yapmaya yeterli görmediğini dile getirdi.

Araştırma kapsamında 10 farklı üniversitenin sosyoloji ve felsefe bölümlerinde okuyan 150 öğrenciyle yüz yüze anket yapılarak veri toplandı. 

'Sizce Türkiye’deki felsefe ve sosyoloji lisans eğitimi kariyer danışmanlığı yapma yeterliliği sağlayacak dersler içeriyor mu?' sorusuna katılımcıların yüzde 67'si hayır cevabını verirken, yüzde 33'ü evet karşılığını verdi. Öğrencilerin yüzde 25'i Türkiye’deki lisans programının grup rehberliği yapmaya yönelik dersler içerdiğini düşürken, yüzde 75'lik kısım ise tam tersini dile getirdi. 'Kendinizi travma ve krize müdahale etme yeterliliğine sahip görüyor musunuz?' sorusuna ise öğrencilerin yüzde 79'u kendini yeterli görmediğine dikkat çekti. 

Çalışmada ayrıca öğrencilere okullara danışman sıfatıyla atanmayı doğru bulup bulmadıkları soruldu. Öğrencilerin yüzde 70'i söz konusu durumu doğru bulmadıklarını belirtirken, yüzde 72'lik kısım işsizlik problemi yüzünden rehber öğretmen olmak istediklerini dile getirdi. 

Araştırmada 'Mesleğinizi farklı bir alandan mezun kişinin yapacak olması etik olarak size doğru geliyor mu?' sorusuna öğrencilerin yüzde 60’ı söz konusu durumu etik bulmadıklarını belirtti.


iletişim için: pdr.gamze34@gmail.com

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.